Vyberte si zážitok:
Filter zážitkov
  • Zvoľte lokalitu:
  • Cenová relácia:
  • Počet bodov:
  • Čo?
  • Pre koho?
Novinky týždňa
.
Dnes je utorok 18.06.2024, meniny má Vratislav/Vratislava, zajtra Alfréd...
súťaž - v príprave

Nakresli Adináčika a vyhraj!Chceš vyhrať super cenu a pochváliť sa pred ,,kamošmi´´ ? Zapoj sa do našej súťaže!

Nakresli Adináčika podľa predlohy spolu s ľubovoľným zážitkom, svoje umelecké dielo vyfoť a zašli na e-mailovú adresu . Tvoja kresba bude po uzavretí súťaže (06.12.2016) zverejnená na našej facebookovej stránke. Od dňa zverejnenia (07.12.2016) všetkých fotografií, je tvojou úlohou nazbierať najviac hlasov. Ak to dokážeš, vyhráš krásnu výbavu do školy.

Spolu bude odmenených 5 kresieb s najväčším počtom hlasov.
Rýchlo utekaj po papier, farbičky, fixky, voskovky, kriedy... a kresli!

Výhry v našej súťaži:1. cena Krásny plne vybavený peračník, sada fixiek, vodové farby

2. cena Plne vybavený peračník, vodové farby

3. cena Peračník, sada fixiek a sada farbičiek

4. cena Peračník, sada farbičiek

5. cena Sada farbičiek a fixiek

Chcem sa zúčastniť súťaže. Ako na to ?Pošli súťažnú fotku na náš mail od 23. 11. do 06. 12. 2016, do predmetu správy uveďte SÚŤAŽ – nakresli Adináčika. Do emailu nezabudnite napísať krstné meno autora kresby plus vek, Vaše kontaktné údaje/ celé meno, priezvisko, adresa, telefón a email ( zákonný zástupca dieťaťa)

- Fotku zverejníme na našej facebookovej stránke.
- Tvojou úlohou je nazbierať čo najviac lajkov a vyhrať!Ako bude prebiehať celá súťaž ?Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky , ktorá pošle od 23.11. 2016 do 06. 12. 2016 na našu mailovú adresu fotku svojej kresby. Do predmetu správy uveďte - SÚŤAŽ – nakresli Adináčika .

• 07.12. 2016 budú zverejnené Vaše fotky na našom facebookovom profile ADINA – VAŠE ZÁŽITKY,s. r. o.

• Hlasovanie bude prebiehať od 07.12. 2016 do 13. 12. 2016 do polnoci na webovej stránke nášho facebookového profilu ADINA VAŠE ZÁŽITKY s. r. o., pomocou tlačidla „ Páči sa mi „ pri jednotlivých fotografiách .

• Návštevníci našej facebookovej stránky Adina VAŠE ZÁŽITKY, s.r.o., svojim hlasovaním rozhodnú o víťazovi.

14. 12. 2016 prebehne vyhodnotenie Vašich fotografií kresieb s najvyšším počtom hlasov.

• Výhercovia budú nasledovne prostredníctvom našej spoločnosti kontaktovaní ohľadom odovzdania výhier a taktiež výsledok hlasovania bude zverejnený na našej webovej a facebookovej stránke


Pravidlá súťaže :• Do vianočnej súťaže budú zaradené iba fotografie zaslané do 06. decembra 2016 spoločne s krstným menom a vekom autora kresby a so zaslanými kontaktnými údajmi / celé meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail/ - zákonný zástupca dieťaťa.

• Vaše fotografie budú nami očíslované príslušným poradovým číslom a to - podľa dátumu prijatia na našu mailovú adresu .

• Kresby bez kontaktných údajov nebudú zaradené do súťaže

• Príspevky zaslané po 06. decembri 2016 nebudú zverejnené ani zaradené do súťaže.

• Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. jeden príspevok

• Súťažiaci musí byť tvorcom kresby, nemôže použiť fotografiu stiahnutú z internetu

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť a neodpovedať na príspevky, ktoré budú v rozpore s etickým kódexom.

• Výhercovia budú na základe hlasovania vyhodnotení a mená piatich výhercov budú zverejnené dňa 14. 12. 2016 na webovej stránke www.darcekyazazitky.sk aj na našom facebookovom profile, ADINA – VAŠE ZÁŽITKY, s. r. o.

• Výhercovia budú po skončení súťaže kontaktovaní prostredníctvom spoločnosti ADINA vaše zážitky, s. r. o., ohľadom odovzdania, zaslania cien

• Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti ADINA vaše zážitky, s.r.o.

• Účasťou vo vianočnej súťaži autor súhlasí so zverejnením zaslanej fotografie, svojho mena, priezviska (v prípade výhry aj adresy bydliska/ na webovej stránke www.darcekyazazitky.sk)

• Vstupom do súťaže sa všetci zúčastnení súťažiaci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s. r. o. si vyhradzuje právo úpravy pravidiel súťaže vrátane práva súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady

• Na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhry právnou cestou je vylúčené.

• Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Súťažiaci mladší 18 rokov budú pri predávaní ceny zastúpení zákonnými zástupcami .

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. je oprávnená rozhodnúť o vylúčení súťažiacich, u ktorých je dôvodné podozrenie, že v súťaži uplatňujú podvodné alebo nečestné praktiky. Vylúčením zo súťaže stráca súťažiaci nárok na odovzdanie výhry – a to bez náhrady.

• Zo súťaže bude vylúčený každý súťažiaci, ktorý uvedie nepravdivé meno alebo fiktívne údaje, ktorý sa do súťaže prihlási viac ako jedenkrát s pozmenenými údajmi o svojej osobe.

• Organizátorom súťaže je spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava IČO: 44 076 797, DIČ: 2022581913, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:21691/T

• Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami
Prajeme veľa šťastia a zábavy pri súťažení
Team spoločnosti ADINA vaše zážitky, s. r. o.