Vyberte si zážitok:
Filter zážitkov
  • Zvoľte lokalitu:
  • Cenová relácia:
  • Počet bodov:
  • Čo?
  • Pre koho?
Novinky týždňa
.
Dnes je pondelok 17.06.2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav/Vratislava...

Chcem sa zúčastniť súťaže. Ako na to ?- Do komentára napíš číslo zážitku, ktorý by si chcel vyhrať
- Čakaj na žrebovanie, ktoré bude dňa 04.05.2017

Ako bude prebiehať celá súťaž ?• Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s profilom na FB od 21.04.2017 do 04.05.2017 ktorá pod fotografiu napíše číslo zážitku a tým sa zaradí do súťaže o výhru.

• 04.05.2017 prebehne náhodné žrebovanie výhercov. Mená výhercov budú zverejnené 05.05.2017.

• Výhercovia budú nasledovne prostredníctvom našej spoločnosti kontaktovaní ohľadom odovzdania výhier a taktiež bude zverejnený zoznam výhercov na našej facebookovej stránke

Pravidlá súťaže :• Do súťaže budú zaradené iba komentáre pridané do 04.05.2017.

• Komentáre zaslané po 04.05.2017 nebudú zaradené do žrebovania.

• Každý súťažiaci môže napísať max. 1 komentár.

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť a neodpovedať na príspevky, ktoré budú v rozpore s etickým kódexom.

• Výhercovia budú po skončení súťaže kontaktovaní prostredníctvom spoločnosti ADINA vaše zážitky ohľadom odovzdania, zaslania cien

• Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti ADINA vaše zážitky, s.r.o.

• Vstupom do súťaže sa všetci zúčastnení súťažiaci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s. r. o. si vyhradzuje právo úpravy pravidiel súťaže vrátane práva súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady

• Na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhry právnou cestou je vylúčené.

• Súťažiaci mladší 18 rokov budú pri predávaní ceny zastúpení zákonnými zástupcami .

• Spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. je oprávnená rozhodnúť o vylúčení súťažiacich, u ktorých je dôvodné podozrenie, že v súťaži uplatňujú podvodné alebo nečestné praktiky. Vylúčením zo súťaže stráca súťažiaci nárok na odovzdanie výhry – a to bez náhrady.

• Zo súťaže bude vylúčený každý súťažiaci, ktorý uvedie nepravdivé meno alebo fiktívne údaje, ktorý sa do súťaže prihlási viac ako jedenkrát s pozmenenými údajmi o svojej osobe.

• Organizátorom súťaže je spoločnosť ADINA vaše zážitky, s.r.o. so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava IČO: 44 076 797, DIČ: 2022581913, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:21691/T

• Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami

Prajeme veľa šťastia a zábavy pri súťažení

Team spoločnosti ADINA vaše zážitky, s. r. o.