Vyberte si zážitok:
Filter zážitkov
 • Zvoľte lokalitu:
 • Cenová relácia:
 • Počet bodov:
 • Čo?
 • Pre koho?
Novinky týždňa
.
Dnes je sobota 23.02.2019, meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika...

Jazda na Aston Martin DB9S

Kód produktu: 2745

Pridať do košíka
Jazda na Aston Martin DB9S
 • Jazda na Aston Martin DB9S
 • Ako spolujazdec
 • Ako vodič
1 osoba 15 km / 15 min
49EUR
Ďalšie možnosti:
 • 1 osoba 30 km / 30 min - 69 €
1 osoba 15 km / 15 min
59EUR
Ďalšie možnosti:
 • 1 osoba 30 km / 30 min - 79 €
Zabaliť do:
i
Farba:

Počet bodov: 148

i

Vernostné body: 1

i
Kúpiť zážitok
Ohodnotiť tento zážitok:
***** Skóre: 5 Hlasovalo: 4
 • Detaily zážitku
 • Vaše odkazy (0)
Aston Martin DB9S to je neopísateľná krása karosérie, ktorá nenechá chladným nikoho, silný motor s nemeckými génmi, dokonalým zvukom a charakter, ktorý Vám neponúkne žiadne iné auto. DB9 má dušu, očarujúcu charizmu a dokonalú image.

Darčekový balíček obsahuje: jazdu vo vybranom automobile (s inštruktorom), pohonné hmoty, havarijné a povinné zmluvné poistenie


Darčekový balíček neobsahuje:
stravu, občerstvenie, odvoz na miesto konania zážitku, výdavky nad rámec balíčka

Lokalita: Bratislava / Zvolen (výber lokality pri rezervácii)

Doba trvania: pevne stanovená trasa 30 km a je len na zákazníkovi ako rýchlo ju prejde (zvyčajne je to cca 25 minút), alebo 15 km trasa (cca 10 min)

Sezóna: Jazda je možná v čase od 1. apríla do 31. októbra

Počet osôb: Jazda platí iba pre jednu osobu.

Doprovod: diváci sú vítaní

Zdravotný stav: dobrý zdravotný stav

Počasie: má vplyv na čerpanie zážitku. V prípade zlého počasia sa nejazdí.

Oblečenie: pohodlné

Rezervácia: minimálne týždeň vopred

Ďalšie informácie:

Prevzatím vozidla nájomca súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami a prehlasuje tak, že tieto podmienky mu boli pred začatím prenájmu známe a nebude ich nijako namietať.

1. Je zakázané, aby nájomca:

užíval vozidlo na iné účely, než na aké je určené (jazda na určené komunikáciu)
viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov ovplyvňujúcich riadenie

2. O predĺženie doby vypožičania žiadal pred začatím jazdy. Pri nedodržaní doby prenájmu, ktoré bude zavinené nájomcom bude nájomná sadzba upravená podľa platného sadzobníka (podľa skutočnej doby prenájmu)

3. Udelené pokuty pri spáchaní dopravného priestupku sú vždy na ťarchu nájomcu.

4. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda. Nutné opravy počas jazdy môže urobiť iba osoba k tomu oprávnená. Náklady za opravy nesie prenajímateľ za predpokladu, že škoda nebola spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým umožnil k vozidlu prístup, úmyselne, alebo nedbalosťou pri prevádzke. Bežnú údržbu zabezpečuje a hradí prenajímateľ.

5. V prípade dopravnej nehody hradí osoba, ktorá riadila, spoluúčasť vo výške 20% zo spôsobenej škody, minimálne však 1000,-€. Splatnosť spoluúčasti je do 7 dní od oznámenia výšky spôsobenej škody a podielu nájomcu na účet poskytovateľa služby. Vyčíslenie výšky škody bude zaslané nájomcovi na adresu uvedenú v protokole o nehode, popr. inú adresu, ktorú nájomca uvedie prenajímateľovi. Neprevzatia tohto oznámenia nemá vplyv na dobu splatnosti a neprevzatá zásielka sa považuje za doručenú. V prípade, že bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, je nájomca zodpovedný za celú výšku škody. V prípade vozíka škody spôsobenej nájomcom, nájomca (vodič) prehlasuje, že škodu a tým vzniknutý dlh uznáva v celej, poskytovateľom vyčíslenej výške a nebude ho nijako namietať. Ďalšie podmienky sa riadi podmienkami poisťovne.

Vek vodiča musí byť minimálne 18 rokov a musí mať platný vodičský preukaz skupiny B. Pred jazdou je potrebné sa preukázať aj občianskym preukazom.
Všetky jazdy môže zákazník absolvovať aj na sedadle spolujazdca. Ako spolujazdec môže byť osoba staršia 12 rokov, vyššia ako 150 cm, vždy so súhlasom zákonného zástupcu.
Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, popr. liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť viesť vozidlo. Vodič je povinný užívať zabezpečovacích zariadení, ktorými sú vozidlá vybavené (alarmy, zámky volantu, zámky radiacich pák a pod.) Vodič musí s vozidlom zaobchádzať opatrne a je povinný rešpektovať pokyny inštruktora. V prípade, že vodič neuposlúchne opakovane pokynov inštruktora, potom tento môže kedykoľvek jazdu ukončiť a zabrániť vodičovi ďalšiemu pokračovaniu v jazde. V takom prípade nemá vodič nárok na vrátenie sumy za voucher a pohonné hmoty.

Ceny požičania zahrňujú povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, inštruktáž a náplne.

Poistenie zabezpečuje prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť United Dreams sro

Za akékoľvek zranenia spôsobené pri jazde je zodpovedný vodič vozidla.
Zrušenie / zmena objednanom termíne jazdy je možná minimálne 48 hod vopred.
Zrušenie / zmena objednanom termíne jazdy možná iba raz a minimálne 48 hod vopred.
Posledné rezervácie je možné uskutočniť max. 14 dní pred koncom platnosti voucheru, pokiaľ nebolo u vedené u predajcu (tretej strany) uvedené inak.
Kupóny platené vopred prepadajú, ak nie sú uplatnené v danom termíne.

V prípade žiadosti na vrátenie sumy za zakúpený vouchery, kedy neboli porušené zo strany prevádzkovateľa podmienky, môže prevádzkovateľ krátiť vrátenú čiastku o províziu tretej strany maximálne však o 30% z pôvodnej, zákazníkom zaplatenej sumy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jazdu zrušiť a toto sa nepovažuje za porušenie zmluvy:

1) Z dôvodu nepriazne počasia - za hustého dažďa a sneženia sa nejazdí.
2) Z technických dôvodov, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutia vozidla.
V takýchto prípadoch prevádzkovateľ navrhne po zákazníkovi nový termín a / alebo ak prevádzkovateľ nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť jazdu v objednanom vozidle, je poskytnuté náhradné vozidlo v tej istej kategórii.
3) Ak sa na daný termín rezervuje menej ako 15 jázd v danom vozidle na daný deň.
Overené zážitky - 100% garancia Pomôžem Vám?

*Možnosť doručenia darčeka do 26.02.2019

*Kúpou zážitku a registráciou získate: 9 bodov (3.6 €)


Späť do kategórie Auto moto